Η Umbrella Branding είναι ένα δημιουργικό γραφείο
που εξειδικεύεται στο Branding.

Η δημιουργία εταιρικής ταυτότητας αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία χτίζεται όλη η στρατηγική μιας σύγχρονης εταιρείας. Παράλληλα, κάθε επιχείρηση στις μέρες μας χρειάζεται την κατάλληλη επικοινωνιακή προσέγγιση που θα δώσει αξία στις υπηρεσίες της.
Στην Umbrella Branding αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των εκφάνσεων εταιρικής ταυτότητας και επικοινωνίας που βοηθούν επιχειρήσεις και ιδιώτες να χτίσουν ένα ισχυρό brand name.
Φιλοσοφία μας είναι να κατανοούμε σε βάθος τις ξεχωριστές ανάγκες και τους στόχους κάθε συνεργάτη μας, και να προσπαθούμε να αναπτύσσουμε διαρκώς καινοτόμες ιδέες και μοναδικές προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη – δίνοντας έμφαση στις νέες τεχνολογίες.
Παρέχουμε ένα πλήρες φάσμα δημιουργικών υπηρεσιών όπως:
Graphic design, στρατηγικό marketing, κατασκευή και σχεδιασμό ιστοσελίδων.
Επιμελούμαστε εικαστικά και επικοινωνούμε την ιστορία σας με ενθουσιασμό και καινοτομία, χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα.